Eksperci GOOD IMPACT

dr Marta Karwacka

Socjolożka biznesu, która swoje zawodowe życie poświęciła promowaniu zrównoważonego rozwoju.
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (i zrównoważonego rozwoju) oczarowała mnie w 2005 roku i od tego czasu zawodowo związałam się z tą branżą. Złożyło się idealnie, bo akurat skończyłam socjologię, a rok wcześniej zarządzanie na UMK w Toruniu. Nie mogło być więc lepszego momentu na odkrycie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Moje doświadczenie od wielu lat wykorzystuję przy współpracy z firmami, III sektorem i uczelniami. Realizuję projekty doradcze i badawcze. Należę do: zespołu ekspertów zewnętrznych Forum Odpowiedzialnego Biznesu; jury konkursu Verba Veritatis, konkursu Sustainable Fashion Award oraz Panelu Pozytywnych Postaci oceniającego Start-upy Pozytywnego Wpływu. Współtworzę Koalicję na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego RECONOMY. Jestem autorką pierwszej na polskim rynku książki na temat współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi w ujęciu CSR. Na blogu How to Wear Fair? zajmuję się tematyką odpowiedzialnej konsumpcji w branży odzieżowej.

01

Joanna Stankowska

Socjolog, od 8 lat zawodowo związana z branżą badawczą. Projektuje, realizuje i nadzoruje badania ilościowe i jakościowe. Rozwija kompetencje w zakresie statystyki i analizy danych. Pracowała w branży farmaceutyczno-medycznej, w firmie działające w wielu obszarach runku zdrowia. Obecnie związana z sektorem edukacyjnym, zwłaszcza z edukacją dorosłych.

02

dr hab. Arkadiusz Karwacki

Socjolog, profesor UMK, polityk społeczny. Kieruje Zakładem Badania Jakości Życia w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się w zakresie badań jakości życia, problemów społecznych, nierówności społecznych, współczesnej polityki społecznej oraz socjologii wychowania, czyli bada i konstruuje strategie, programy, projekty rozwiązujące te problemy. Jest autorem lub redaktorem 25 książek oraz ponad 100 artykułów naukowych, ekspertyz. Kieruje krajowymi i międzynarodowymi projektami badawczymi. Współtworzył modele ukierunkowane na rozwiązywanie problemów społecznych i usprawniające relacje międzysektorowe w lokalnej polityce społecznej. Jest członkiem Sekcji Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, International Sociolological Association, Academy of Management. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Przez lata ekspert Instytutu Spraw Publicznych w projektach dotyczących ekonomii społecznej. Przewodniczący Rady Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS).

03
W górę