Jest mi niezmiernie miło, że moja praca doktorska pt. Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi jako przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu otrzymała I nagrodę w ogólnopolskim, i ważnym dla mnie, konkursie Verba Veritatis. Wszystkie rywalizujące ze sobą prace poświęcone są zagadnieniom etyki i odpowiedzialności biznesu. Docenienie mojej pracy przez jury składających się z praktyków to  dla mnie ogromne wyróżnienie.

 

W górę