To prawda, że o zrównoważonej modzie mówi się coraz więcej, w zasadzie mogłabym powiedzieć, że mówi i pisze się o tym temacie szalenie dużo. Ale moja refleksja jest jednak taka, że firmy odzieżowe, menedżerowie bezpośrednio związani z branżą mówią o tym mniej chętnie. Tak jakby uciekali od tematu, jakby traktowali temat jako modę która szybko przemija. Nieczęsto zdarza się więc, ża temat zrównoważonego rozwoju pojawia się na branżowych spotkaniach. Dlatego bardzo się cieszę, że pojawiają się jaskółki zmian, że są osoby, które włączają te tematy do programu modowych konferencji. Taką osobą jest Arieta Prusak, która zaprosiła mnie do wygłoszenia referatu na temat zrównoważenia w modzie podczas październikowej konferencji Retail&Fashion.Ten temat nie zniknie, wręcz przeciwnie –  się rozwija z roku na rok i branża odzieżowa musi się z nim zmierzyć już teraz. To starałam się pokazać w swoim wystąpieniu, który zatytułowałam „Too fast – too risky”.  Zawsze podkreślam, że zrównoważenie w każdym sektorze to wyzwanie, ale także wspaniała przygoda tworzenia innowacyjnych rozwiązań, otwierania się na szanse rynkowe i budowania lepszej przyszłości.

To były niezwykle inspirujące 2 dni, możliwość rozmowy, wymiany opinii z osobami, które tworzą i sprzedają modę. Dziękuję za zaproszenie.

 

 

W górę