Oferta

Zajmuję się doradztwem w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Moje działania obejmują zarówno zagadnienia związane tworzeniem strategii społecznej odpowiedzialności, jak również projekty na rzecz poprawy relacji z interesariuszami firm - wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Jako entuzjastka tematyki w ramach warsztatów, szkoleń i prelekcji angażuję się także w promowanie nowych idei związanych ze zrównoważonym rozwojem - w ostatnich latach należą do nich m.in gospodarka obiegu zamkniętego (circular economy), zrównoważona konsumpcja i odpowiedzialna moda.

W górę