Wczoraj (13.03.2019) swoją premierę miał raport na temat społeczno – ekonomicznych kosztów występowania łuszczycy przygotowany przez Instytut INNOWO. Eksperci SENSA  dołożyli do raportu swoją cegiełkę w postaci tekstu o społecznych aspektach tej choroby.

„Rezultatem ale i przejawem skumulowanych problemów osób chorujących na łuszczycę może być doświadczenie wykluczenia społecznego, rozumianego jako jednoczesna deprywacja w sferze zasobów, wykorzystania uprawnień oraz partycypacji społecznej, gdzie niedobory w jednym polu wpływają (potęgują) niedobory w dwóch pozostałych polach. A zatem brak zasobów determinuje świadomość obywatelskich uprawnień i zakres ich wykorzystania, podobnie jak wpływa na zakres uczestnictwa w życiu społecznym, kontakt z instytucjami życia społecznego i stabilność współtworzonych przez siebie instytucji (małżeństwa, rodziny, partnerstwa). Podobnie brak świadomości i niedostatek wykorzystania uprawnień stymuluje niedobór zasobów i jednocześnie wpływa na zakres uczestnictwa. Ta sama sytuacja ma miejsce jeśli chodzi o oddziaływanie deficytu partycypacji na możliwości gromadzenia zasobów i wykorzystanie uprawnień. Tworzy się zatem cykl deprywacyjny, który zamyka jednostkę w poczuciu i doświadczeniu izolacji i bezradności.”

Zachęcamy do lektury całego raportu dostępnego pod linkiem

W górę