Projekt RE-start FASHION jest odpowiedzią na potrzebę podjęcia sektorowych działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju sektora w popandemicznej rzeczywistości. 

W ostatnich latach, pod wpływem presji konsumentów i organizacji pozarządowych, branża mody na całym świecie zmaga się z wyzwaniem transformacji na zrównoważone modele biznesowe i tym samym minimalizowanie negatywnego wpływu społecznego i środowiskowego. 

Misją projektu RE-start FASHION jest wyzwolenie potencjału branży odzieżowej i obuwniczej w zakresie realizowania celów zrównoważonego rozwoju i uczynienia z niej pioniera w systemowym rozwijaniu odpowiedzialności w polskiej gospodarce, a jego głównym celem stworzenie Mapy Drogowej dla sektora mody w Polsce.

W związku z faktem zawężającego się okresu koniecznego do zrealizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s), konieczna jest modyfikacja systemu branży odzieżowej i obuwniczej oraz wspólne diagnozowanie wyzwań w obszarze odpowiedzialności sektora. Pozostało zaledwie 10 lat na to, by wypracować rozwiązania pozwalające rozwijanie się firm w modelach cyrkularnych, systemowo zająć się odpadami tekstylnymi; zwiększyć transparentność działalności branży; odbudować zaufanie klientów oraz wprowadzać zrównoważone rozwiązania do procesów produkcyjnych, aktywności mediów i edukacji konsumentów.

RE-start FASHION to inicjatywa firmy SENSA Sustainable Thinking realizowana pod parasolem Kampanii 17 Celów. Skierowana jest do firm sektora modowego, jako odpowiedź na potrzebę realnego wpływu na osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju. Branża odzieżowa, mierząc się ze skutkami pandemii, musi się odbudować, a założeniem projektu RE-start FASHION, jest zmobilizowanie branży do rozwijania jej w sposób odpowiedzialny (REsponsible start).  

W górę