BADAMY

BADAMY

Koncepcje powstające w SENSA Sustainable Thinking opierają się na analizie danych – zastanych i wywołanych. Pomagamy firmom w tym, by idea zrównoważonego rozwoju nie była przysłowiowym kwiatkiem do kożucha, ale była sposobem funkcjonowania firmy i spójnie komunikowała promowane wartości. Osiąganie spójności wymaga profesjonalnej diagnozy zjawisk i procesów społecznych wewnątrz organizacji i w jej otoczeniu. Mamy doświadczenie w realizacji szeregu badań ilościowych, jakościowych i etnograficznych. W tym względzie użyteczne mogą być: IDI, DGI, Shadowing, Obserwacja uczestnicząca / nieuczestnicząca, storry telling, metoda pamiętnikarskja, techniki analizy materiałów wizualnych, analiza treści, design thinking. Badania jakościowe,  choć często są niedoceniane na rynku, w praktyce dają dostęp do unikalnych insightów. Dzięki nim jesteśmy w stanie określić rzeczywiste potrzeby, czy oczekiwania rożnych grup interesariuszy, dynamikę relacji,  wiemy weryfikować uwarunkowania dokonywanych przez nich wyborów.

Szczególne miejsce w SENSA mają działania związane z poznaniem świadomych konsumentów, których wpływ na zmiany na rynku jest coraz bardziej odczuwalny.

 

Nasze badania mogą pomóc w:

– rozpoznaniem potrzeb i preferencji świadomych konsumentów

– budowaniu lub udoskonalaniu programów wolontariatu,

– wypracowaniu mechanizmów bardziej efektywnego zarządzania zespołem,

– budowaniu warunków sprzyjających innowacyjności w duchu zrównoważonego rozwoju,

– podnoszeniu satysfakcji pracowników, którzy szukają sensu,  

– rozpoznaniu pozadeklaratywnych potrzeb konsumentów,

– identyfikacji wizerunku marki,

– ewaluacji efektów kampanii,

– rozpoznaniu potrzeb/ stylów życia roznych grup społecznych,

– identyfikacji problemów doświadczanych przez różne grupy społeczne.

 

W górę