INSPIRUJEMY

INSPIRUJEMY

Zrównoważony rozwój to wciąż zbiór wyzwań i zagadnień, które wymagają precyzowania (wyjaśniania). Dynamika rozwoju tej koncepcji stawia konsumentów, pracowników, dostawców przed nowymi wyborami i decyzjami. 

Dlatego angażujemy się w upowszechnianie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu, gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy), zrównoważonej konsumpcji, odpowiedzialnej mody a także problematyki jakości życia i nierówności społecznych.

Nasza aktywność to nie tylko wykłady, ale także udział w panelach dyskusyjnych, opracowywanie tekstów, raportów czy organizacja i prowadzenie warsztatów.

 

Oferujemy:

– szkolenia i warsztaty dla pracowników  z zakresu CSR

– szkolenia i warsztaty dla dostawców firm

– warsztaty dla pracowników z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji

– warsztaty i prelekcje dla konsumentów

– warsztaty design thinking

– artykuły, raporty dotyczące zagadnień CSR, jakości życia i nierówności społecznych.

W górę