KREUJEMY

KREUJEMY

Firmy należą do złożonego ekosystemu, to integralna część systemu społeczno-gospodarczego. Koncepcja zrównoważonego rozwoju opiera się na przekonaniu, że wszystkie elementy systemu są współzależne, a ich sposób funkcjonowania wpływa na jakość systemu.

Społeczna odpowiedzialność to dla biznesu wyzwanie pełnienia odpowiedzialnej roli w procesie rozwoju społeczeństwa – wykraczająca poza „suchy” fakt tworzenia miejsc pracy i dostarczania produktów i usług. Oznacza to przede wszystkim odpowiedzialne generowanie zysku oraz wywieranie pozytywnego wpływu na otoczenie.

Dlatego tak ważne jest tworzenie strategii odpowiedzialności, które mogą być jednym z fundamentów wizji rozwoju firmy i odpowiedzią na potrzeby pracowników i interesariuszy zewnętrznych – na wyzwania społeczne i środowiskowe.

Pomagam moim Klientom zidentyfikować ważne z perspektywy ich biznesu obszary społecznej odpowiedzialności i zaangażowania społecznego oraz określić ważne cele i mierniki w tym zakresie.

Zajmuję się wsparciem firm w budowaniu:

– strategii CSR/ strategii wpływu społecznego

– strategii zaangażowania społecznego

– programów wolontariatu pracowniczego 

– odpowiedzialnej kultury organizacyjnej

– strategii/ modeli i projektów niwelujących nierówności społeczne

W górę