ŁĄCZYMY

ŁĄCZYMY

Współpraca i budowanie pozytywnych relacji z interesariuszami to nie tylko szansa na łączenie zasobów, dzielenie się doświadczeniem i wiedzą, ale także potencjał do kreowania innowacyjnych rozwiązań. Można do nich doprowadzić poprzez realny dialog społeczny, różne formy wsłuchiwania się w potrzeby i oczekiwania interesariuszy firmy oraz konsekwentne budowanie z nimi relacji. Wiem, jak to robić.

W nowoczesne rozumienie zarządzania firmami wpisuje się społeczna odpowiedzialność biznesu, ale strategie zrównoważonego rozwoju nie mogą być dobrze realizowane bez współdziałania z różnymi grupami interesariuszy. Dialog jest kluczowy w konstruowaniu  kierunków działania oraz ich realizacji. Dialog to uważne wsłuchiwanie się w opinie interesariuszy. Tych danych nie uzyskamy podczas kilkugodzinnego spotkania. To zdecydowanie dłuższy i bardziej kompleksowy proces współtworzenia wizji, produktów i usług. By osiągąć w tym zakresie realny wpływ (social impact) należy wynieść dialog na wyższy poziom i jednocześnie odkrywać w tym procesie nowe wartości i role.  Dlatego swoim Klientom proponuję wiązanie dialogu z realnym wpływem.

Projekt dialogu społecznego realizowany dla Grupy Żywiec został nagrodzony Srebrnym Spinaczem w konkursie Złote Spinacze 2018. SENSA od kilku lat pracuje przy dialogu koncepcyjnie i wykonawczo. 

 

Zajmuję się wsparciem przy:

– realizacji dialogu społecznego z rożnymi grupami interesariuszy

– koordynowaniu przedsięwzięć opartych na współpracy międzysektorowej

 

W górę