W co wierzę

Marta Karwacka2078-Edit-2

Jesteśmy istotami społecznymi, a przez wiele lat właśnie aspekt społeczny był w gospodarce pomijany. Dziś wiemy, że powoli wyczerpuje się formuła modeli biznesowych skoncentrowanych wyłącznie na maksymalizacji zysku z przymykaniem oczu na koszty środowiskowe i społeczne. Biznes stoi przed nowymi wyzwaniami. Pojawiają się one zarówno w organizacji, jak i w jej otoczeniu.

Doświadczamy globalnie, ale i lokalnie zmian demograficznych, społecznych, technologicznych oraz środowiskowych.
W reakcji na nie konsumenci coraz częściej domagają się od biznesu zaangażowania w przeciwdziałanie problemom społecznym (nierówności społeczne, zdrowie, wykluczenie) i wzięcia odpowiedzialności za kwestie środowiskowe (zmiany klimatu). Konsumenci uważnie przyglądają się łańcuchom dostaw, porównują deklaracje z realnymi działaniami firm, są coraz bardziej świadomym uczestnikiem rynku. Zarówno świadomi konsumenci, jak i dostawcy oczekują realnego impactu.
Pokolenie Millenialsów, które coraz mocniej zasila rynek pracy, wkroczyło do firm z nową postawą i oczekiwaniami wobec pracodawców. Młodzi ludzie chcą mieć możliwość integrowania wartości w życiu zawodowym i prywatnym, chcą czuć sens wykonywanej pracy.
Kwestie środowiskowe (m.in gospodarne zarządzanie zasobami naturalnymi, przechodzenie na modele gospodarki obiegu zamkniętego) to z pewnością obszar, w którym może się wykazać każda organizacja. Postępujące w ostatnich latach prośrodowiskowe postawy społeczne to ogromne szanse i nowe możliwości rynkowe dla każdej branży.

Zrównoważony rozwój to parasol, pod którym kryje się wiele wyzwań, celów strategicznych, potencjalnych działań i konkretnych projektów. Wiem, że duże zmiany wymagają czasu, ale jestem przekonana, że każda firma, podejmując kroki opierające się na myśleniu o zrównoważonym rozwoju, nie tylko realizuje działania, które mają znaczenie i sens dla interesariuszy, ale także zostawia swój pozytywny ślad, zbliżając się do rozwoju na miarę XXI wieku.

Kontakt:

Telefon: 607-998-995
Email: martakarwacka@goodimpact.pl

W górę